Wat is storytelling

Improve your impact with your real stories!.

Storytellingis hip and happening. Echter, storytelling is onze oudste vorm van communicatie en geen voorbijgaande marketing trend. De eerste vorm van storytelling is in 1940 in de grotten van Lascaux in Zuid Frankrijk ontdekt, door een groep kinderen. Grottekeningen die stammen uit de periode tussen 15000-13000 B.C. Dit is de tekening die je hier op de achtergrond ziet. 

Traditioneel zijn mondelinge verhalen van generatie op generatie overgedragen. Niemand weet wanneer het eerste verhaal werd verteld. In de gloed van een kampvuur door een oude wijze indiaan? Door jagers met verhalen over heldendaden? Of, door vrouwen die met verhalen de angst van hun kinderen wilden verjagen?

We zullen het nooit echt weten. De geschiedenis laat zien dat de verhalen zeer divers waren. Mythen, legendes, sprookjes, trickster verhalen, fabels, spookverhalen, heldenverhalen en epische verhalen. Deze verhalen werden herhaaldelijk verteld. Ze weerspiegelden de wijsheid en kennis van mensen over de eeuwen heen. De meeste historici en psychologen geloven dat verhalen vertellen een van de vele dingen is die onze menselijke identiteit vormen en onze menselijkheid definiëren. Verhalen geven vorm aan onze waarden, normen, overtuigingen, identiteit, cultuur, dromen, wereldbeeld, verlangens, maar ook aan onze vooroordelen, meningen en afkeer.

Storytelling is het
vertellen van verhalen
in woord,beeld en
geluid om onszelf en de wereld om
ons heen te begrijpen en de ander te laten
voelen wat wij voelen.

Wat is storytelling in een professionele context?

Het vertellen van geloofwaardige verhalen in een specifieke context afgestemd op je publiek, je klant, medemens. doelgroep… Deze verhalen zorgen ervoor dat hij/zij de informatie die je wilt overbrengen als een samenhanged geheel ziet, begrijpt en er emotioneel door geraakt wordt. Zo kan hij/zij de informatie beter onthouden. Zo komt je boodschap over.

Het beste voorbeeld dat ik ooit gehoord heb en dat de werking van verhalen het beste illustreert, is het verhaal van mijn schoonmoeder en haar hond.

Haar hond Romke had een tijd een huidaandoening en moest daar pillen voor slikken. Dat weigerde ze om te doen, met alle gevolgen van dien. Totdat mijn schoonmoeder de pil verstopte in een stuk worst. Toen at ze de worst met pil en al.

 Dat is dus hoe verhalen werken. Wanneer je de droge feiten of informatie verpakt in een verhaal dat mensen gretig opeten dan weet je zeker dat je informatie overkomt en wordt onthouden.

 

MIJN INSPIRATIEBRONNEN?

Wil je weten Ik geef je hier een inkijk in de experts, grondleggers … die mij hebben geinspireerd en van mij een nog groter liefhebber, beoefenaar en believer van storytelling hebben gemaakt.

Joseph Campbel - mytholoog

heeft in de jaren 90 furore gemaakt met zijn boek The hero with a thousand faces. Hij onderzocht duizenden mythen, volksverhalen en onthulde een universeel storypatroon: Wie ben ik en wat kom ik hier doen. Vragen waar wij een levenslange reis aan besteden. Deze reis vatte hij samen in de 12 stappen model van De reis van de held. Storytelling en Joseph Campbell worden in één adem genoemd. Zijn model was de blauwdruk voor epische films als Star Wars, Lord of the Rings maar zeker ook op micro niveau in ons hedendaags bestaan nog dagelijks toepasbaar. Menselijke verhalen, de verhalen die wij dagelijks vertellen volgen hetzelfde patroon.

Dr. David Drake - founder narratieve coaching

ontwikkelde narrative coaching. Een methodiek die, gebruikmakend van  verschillende narratieven die onze verhalen vormen en op het niveau van onze identiteit werkt. Deze methodiek maakt ook de verschillende rollen en modaliteiten die we kunnen inzetten om échte individuele- en/of team transformaties te realiseren, mogelijk.  Er wordt gebruik gemaakt van verschillende aanpakken w.o design thinking als een framework voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Paul Ricoeur- filosoof

in zijn discussies over het leven als verhaal en identiteit als verhalende identiteit, beweerde Paul Ricoeur dat we vertellers en helden van onze eigen verhalen worden, zonder feitelijk de auteurs van ons eigen leven te worden. Dat als we terugkijken op ons leven, wij steeds onze identiteit herdefiniëren door met de kennis van nu anders naar life events te kijken, en te interpreteren.

Dan MacAdams - psycholoog en prof. Northwestern University

beschrijft narratieve identiteit als een geïnternaliseerd verhaal dat je over jezelf creëert – je eigen persoonlijke mythe. Net als mythen bevat onze narratieve identiteit helden en schurken die ons helpen of tegenhouden, grote gebeurtenissen die de plot bepalen, uitdagingen overwinnen en tegenslagen die we hebben doorstaan.

Theo Hendriks - storyteller en schrijver

van het boek “The Wow starts Now”.  Hoe je jouw oorspronkelijke idee kan herontdekken en het gloedvol tot leven wekken met behulp van de kracht van storytelling. Dit boek was een waardevolle aanvulling op mijn storytelling kennis. Prachtig en praktisch geschreven met veel voorbeelden.

Gerben Westerhof - hoogleraar psychologie Universiteit Twente en adj. dir levensverhalenlab

Heb ik een masterclass Op Verhaal Komen

error: Content is protected !!