5. Hoe Kies Je Een Verhaal Dat Past?

Afgelopen heb Ik een rode draad ontdekt in de verhalen die verteld worden en in de kernboodschap die zij overbrengen. Deze rode draad staat even los van het storypatroon en gaat meer over de kernboodschap van het verhaal. Deze gaat vaak over: oorspong, waarden, waarom, visie en lessen. Deze kernboodschappen heb ik vertaald naar type verhalen. Ze geven je een houvast

Denk erover na en ga de komende dagen op deze wijze en, met de uitleg hieronder naar verhalen luisteren. Het type verhaal dat jij vertelt wordt bepaald door je publiek en je podium.

Oorsprongverhaal ook wel oerverhaal te noemen 

Het oorsprongverhaal gaat over hoe jij als professional, vakvrouw, vakman gekomen bent tot waar je nu bent. Of, hoe jouw business, onderneming tot stand is gekomen.

Welke reis heb jij moeten afleggen?  De uitdaging is om deze neer te zetten in slechts enkele of één van de meest impactvolle momenten. Een oermoment. Markeer de momenten van de uitdagingen die je bent aangegaan, de wending, omslag, transformaties die je hebt gemaakt en de passie die je hebt gekend om te komen waar je nu bent.

Dit type verhaal lijkt sterk op het waarom verhaal en wordt gebruikt om vertouwen en verbinding met je klant tot stand te brengen. 

Waardenverhaal

Welke (kern)waarden (betekenisgevende idealen) heb jij als professional, als ondernemer, als mens? Waar word je door geïnspireerd? Wat maakt jou uniek?
Als je dit tyoe verhaal in organsiatieverband wilt gebruiken dan onderzoek je welke (kern)waarden (betekenisgevende idealen) jouw team en/of jouw organisatie heeft.

Hoe maken ze jou uniek? In welke unieke verhalen worden deze waarden geillustreerd?

Met deze waarden in gedachte, ga terug naar een heel specifiek moment in je ervaringen waar deze waarden tot hun recht kwamen. Gebruik de simpele story structuur om dit moment als waarden anekdote te vertellen. Wees beschrijvend en beeldend.

Toepassing: In presentaties, speeches om het publiek te verbinden en om geloofwaardigheid over te brengen.

Waaromverhaal

Dit is een verhaal over waarom je doet wat je doet naar het model The Golden Circle van Simon Sinek. Dit verhaal lijkt op het oorsprongverhaal.
Het is een krachtige manier om vertrouwen te winnen bij klanten, collega’s, medewerkers. Dit verhaal is gebaseerd op overtuigingen?

Waar geloof je in?
Waarom? Stel telkens de waarom vraag totdat je tot de kern komt. Je oerovertuiging.
Wees specifiek!
Waar komt dit geloof vandaan?
Welke unieke ervaringen hebben bijgedragen aan dit geloof?

Je oerovertuiging verhaal is je waarom verhaal.

Visieverhaal

Dit verhaal vertelt jouw visie van de organisatie, jouw vak, de markt, jouw product, chronologische ontwikkeling binnen jouw vak … zodat anderen het ook kunnen zien. In tegenstelling tot het oorsprongverhaal, dat laat zien hoe je hier bent gekomen, laat het visieverhaal zien waar je naartoe gaat. Dit verhaal maakt je route tastbaar zodat anderen zich diep verbonden voelen met jouw visie.

Dit verhaal is metaforisch en gaat over een denkbeeldige toekomst. Maak een verhaal dat een voorbeeld is van hoe de wereld eruit zal zien als je visie werkelijkheid wordt. Creëer een specifieke narratieve wereld. Maak je visie tastbaar voor je publiek. Neem ze mee in jouw wereld. Stel een termijn vast. Gebruik de simpele structuur 

Voorbeeld Martin Luther King

I have a dream that one day in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right here in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boy’s and white girls as sisters and brothers. 

Educatiefverhaal

Een educatief verhaal wordt gebruikt om een ​​les te delen of om iemand te leren hoe en waarom een ​​nieuwe vaardigheid nodig is. Ouders gebruikten vaak educatieve verhalen om een ​​persoonlijke ervaring te delen die hen leidde naar een krachtige les die ze willen doorgeven aan hun kinderen. 

Een educatief verhaal is één van de beste manieren om kennis over te dragen. Door een  verhaal te gebruiken, wordt de les boeiender en raak je de emotie van je publiek. De kans dat je publiek daadwerkelijk de les krijgt en onthoudt, is dan groot.

Als je weet welke specifieke vaardigheid of les je wilt geven, verwerk deze in een verhaal. 

  • Denk aan een tijd waarin je deze les uit de eerste hand hebt geleerd.
  • Of een verhaal van iemand die deze vaardigheid of les niet kent.
  • Maak scherp welke les voortvloeit uit deze elementen.

Verhaal over Jacques en leiderschap

error: Content is protected !!